•    Luồng hàng hải

Luồng Hòn Gai - Cái Lân


Sơ đồ tuyến luồng

Tên luồng Thông số luồng thiết kế Độ sâu
 hiện tại
Bán kính cong nhỏ nhất Số báo hiệu 
Dài
(km)
Rộng (m) Độ sâu (m) Mái dốc Phao  Tiêu
Hòn Gai 31.8           31 6
Từ Hòn Bài đến Hòn Một 17.5 130     -11.6 1800    
Từ Hòn Một đến
cảng xăng dầu B12
12 130 -10 1/5 -9.5 1005    
Từ XD B12 đến vùng quay
bến 5,6,7
1.5 130 -10 1/5 -9      
Từ vùng quay bến 5,6,7 đến
bến sô1
0.8 120 -9 1/5 -8.1      
Từ Vùng quay tàu bến 5,6,7 R = 175 m -10 1/5 -8.5      

Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-031.3550 517

Fax: +84-031.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website