Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Cô Tô

Vị trí: Nằm trên đỉnh cao 101m của đảo Cô Tô thuộc xã Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.Vị trí: Nằm trên đỉnh cao 101m của đảo Cô Tô thuộc xã Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.


Toạ độ:       Vĩ độ         :   20o 59' 58" N
                   Kinh độ     : 107o 45' 10" E


Tác dụng:    Báo vị trí đảo Cô Tô. Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển vịnh Bắc Bộ, định hướng và định vị.


Năm đưa vào hoạt động: 1961.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


- Hình dạng                  : Tháp đèn hình trụ, công trình hình khối hộp.


- Màu sắc                     : Tháp đèn và công trình màu vàng.


- Kích thước cơ bản     :

- Chiều cao toàn bộ       : 117,5m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao tâm sáng    : 116,0m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao công trình   :   16,0m (tính đến nền móng công trình)
- Chiều rộng trung bình :     3,4m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý           : 27 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- ánh sáng trắng, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 12 giây -  Ch.Tr.Nh(2+1).12s


- Phạm vi chiếu sáng                 : 360o

 

- Tầm hiệu lực ánh sáng            : 15 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.