Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Hạ Mai

Vị trí: Nằm trên đỉnh cao 172 m phía Nam đảo Hạ Mai - tỉnh Quảng NinhVị trí: Nằm trên đỉnh cao 172 m phía Nam đảo Hạ Mai - tỉnh Quảng Ninh


Toạ độ:        Vĩ độ      :  20043'07" N

                     Kinh độ : 107026'58" E


Tác dụng   : Đèn nhập bờ, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Ninh định hướng và xác định vị trí.


Năm đưa vào hoạt động: 2005.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


- Hình dáng : Tháp đèn hình khối hộp.


- Màu sắc : Toàn thân màu vàng


- Kích thước :

+ Chiều cao toàn bộ              : 181,4 m tính đến mực nước "số 0 hải đồ"

+ Chiều cao công trình           : 11,3 m tính đến nền móng công trình.

+ Bề rộng trung bình               : 6,0 m.


- Tầm nhìn địa lý : 31 HL với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- Tính chất chớp sáng ban đêm: ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây.

                   1,0s + 1,0s + 1,0s + 1,0s + 1,0s + 5,0s = 10,0s


- Phạm vi chiếu sáng : 360


- Tầm hiệu lực ánh sáng : 12 HL với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,8.