Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Bạch Long Vĩ

Vị trí: Nằm trên đảo Bạch Long Vĩ thuộc huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.Vị trí: Nằm trên đảo Bạch Long Vĩ thuộc huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.


Toạ độ:      

Vĩ độ         :   20o 08' 00" N

Kinh độ     : 107o 43' 26' E


Tác dụng:    Báo vị trí đảo Bạch Long Vĩ. Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động  trong vùng biển ngoài khơi vịnh Bắc Bộ định hướng và định vị.


Năm đưa vào hoạt động: 1995.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


- Hình dạng                  : Tháp đèn hình trụ, công trình hình khối hộp.


- Màu sắc                     : Tháp đèn màu xám sẫm, công trình màu vàng chanh.


- Kích thước cơ bản     :
                        - Chiều cao toàn bộ                  : 81,5m (tính đến "số 0 hải đồ")
                        - Chiều cao tâm sáng    : 80,0 m (tính đến "số 0 hải đồ")
                        - Chiều cao công trình   : 23,5m (tính đến nền móng công trình)
                        - Chiều rộng trung bình :   5,0m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý           : 23 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- ánh sáng trắng, chớp nhóm 2 chu kỳ 10 giây -  Ch.Tr.Nh(2).10s

                        0,14s + 2,36s + 0,14s + 7,36s = 10s

- Phạm vi chiếu sáng     : 360o


- Tầm hiệu lực ánh sáng            : 26 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.


3. Thiết bị vô tuyến:


- Dải tần hoạt động       : X band + S band


- Mã tính hiệu nhận dạng           : Mã Morse chữ "G" (- - .)


- Chu kỳ làm việc                     : 30s + 30s = 60s


- Tầm hiệu lực              : 16 hải lý  (đối với radar có chiều cao ăng-ten 10m so với mực nước biển).


4. Thiết bị âm thanh:


- Cường độ phát âm : 143 dB


- Tần số phát âm : 300 Hz


- Mã hiệu phát âm : Code U ( ¾)


- Chu kỳ phát âm : 12 giây (1,0s + 1,0s + 1,0s +1,0s + 3,0s + 5,0s)


- Tầm hiệu lực phát âm : 3,1 hải lý ở điều kiện tốc độ gió cấp I


- Phạm vi phát âm : 360o