Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Diêm Điền

Vị trí: Nằm ở bờ Bắc cửa sông Diêm Hộ thuộc thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái BìnhVị trí: Nằm ở bờ Bắc cửa sông Diêm Hộ thuộc thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình


Toạ độ:      

Vĩ độ         :   20o 33' 38" N        

Kinh độ     : 106o 34' 21" E


Tác dụng:    Báo vị trí cửa sông Diêm Hộ. Đèn báo cửa, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Thái Bình định hướng ra vào cảng Diêm Điền.


Năm đưa vào hoạt động: 1997.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


Hình dạng                                 : Tháp đèn hình trụ.


Màu sắc                                   : Tháp đèn màu xám sẫm.


Kích thước cơ bản       
 - Chiều cao toàn bộ                 : 27,0m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao tâm sáng               : 26,5m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao công trình              : 22,5m (tính đến nền móng công trình)
- Chiều rộng trung bình            :   2,5m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý                       : 15 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


Ánh sáng trắng, chớp đơn chu kỳ 5 giây -  Ch.Tr.5s


Phạm vi chiếu sáng                    : 360o


Tầm hiệu lực ánh sáng               : 18 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.