Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Quất Lâm

Vị trí: Nằm ở bờ Bắc cửa Hà Lờn thuộc xã Giao Lâm, huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định.Vị trí: Nằm ở bờ Bắc cửa Hà Lờn thuộc xã Giao Lâm, huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định.

Toạ độ:      

Vĩ độ         :   20o 11' 05" N
Kinh độ     : 106o 21' 30" E


Tác dụng:    Báo vị trí Cửa Hà Lờn. Đèn ven biển, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Nam Định định hướng và định vị.


Năm đưa vào hoạt động: 1966.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


Hình dạng                                 : Tháp đèn hình lục giác.


Màu sắc                                   : Khoang Đỏ-Trắng xen kẽ


Kích thước cơ bản                    :

- Chiều cao toàn bộ                  : 26,0m (tính đến "số 0 hải đồ")

- Chiều cao tâm sáng                : 25,6m (tính đến "số 0 hải đồ")

- Chiều cao công trình               : 22,0m (tính đến nền móng công trình)

- Chiều rộng trung bình             :   2,7m (đối với tháp đèn)


Tầm nhìn địa lý                       : 15 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- ánh sáng trắng, chớp đơn chu kỳ 4 giây -  Ch.Tr.4s


- Phạm vi chiếu sáng                 : 360o

 

- Tầm hiệu lực ánh sáng            : 15 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.