Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Lạch Giang

Vị trí: Nằm ở bờ Nam cửa sông Ninh Cơ thuộc xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Vị trí: Nằm ở bờ Nam cửa sông Ninh Cơ thuộc xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

Tọa độ địa lý:


Hệ VN-2000

Hệ Hải đồ

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19059'14"7

106010'45"6

19059'12"0

106010'35"0

19059'11"1

106010'52"4Tác dụng:    Báo vị trí cửa Lạch Giang. Đèn báo cửa, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Nam Định định hướng ra vào cửa Lạch Giang.

Năm đưa vào hoạt động: 2001.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


- Hình dạng                  : Tháp đèn hình trụ, công trình hình hộp.


- Màu sắc                     : Tháp đèn khoang trắng-đỏ xen kẽ, công trình màu vàng.


- Kích thước cơ bản     :
                        - Chiều cao toàn bộ                  : 21,3m (tính đến "số 0 hải đồ")
                        - Chiều cao tâm sáng    : 20,9m (tính đến "số 0 hải đồ")
                        - Chiều cao công trình   : 17,3m (tính đến nền móng công trình)
                        - Chiều rộng trung bình :   1,5m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý           : 14 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- ánh sáng trắng, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10 giây -  Ch.Tr.Nh(2+1).10s
            

- Phạm vi chiếu sáng     : 360o


- Tầm hiệu lực ánh sáng            : 12 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.