Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Lạch Trào

Vị trí: Nằm ở đầu mom bờ Bắc cửa Hới (sông Mã) thuộc xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.Vị trí: Nằm ở đầu mom bờ Bắc cửa Hới (sông Mã) thuộc xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh
Thanh Hóa.

Toạ độ:      

Vĩ độ         :   19o 47' 30" N
Kinh độ     : 105o 55' 24" E


Tác dụng:    Báo vị trí cửa Hới (sông Mã). Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Thanh Hóa định hướng ra vào Cảng Thanh Hóa.


Năm đưa vào hoạt động: 1965.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


- Hình dạng                  : Tháp đèn hình trụ, công trình hình khối hộp.


- Màu sắc                     : Tháp đèn màu xám, công trình màu vàng.


- Kích thước cơ bản     :
                        - Chiều cao toàn bộ                  : 27,3m (tính đến "số 0 hải đồ")
                        - Chiều cao tâm sáng    : 27,0m (tính đến "số 0 hải đồ")
                        - Chiều cao công trình   : 22,3m (tính đến nền móng công trình)
                        - Chiều rộng trung bình :   3,6m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý           : 15 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- ánh sáng trắng, chớp nhóm (2) chu kỳ 10 giây -  Ch.Tr.Nh(2).10s

                
- Phạm vi chiếu sáng     : 327o (309o-276o)


- Tầm hiệu lực ánh sáng            : 12 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.