Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Hòn Mê

Vị trí: Nằm trên đỉnh cao 137m của đảo Hòn Mê thuộc xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.Vị trí: Nằm trên đỉnh cao 137m của đảo Hòn Mê thuộc xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Toạ độ:      

Vĩ độ         :   19o 22' 14" N
Kinh độ     : 105o 55' 36" E


Tác dụng:    Báo vị trí đảo Mê. Đèn nhập bờ, giúp tàu thuyền hoạt động ngoài khơi Biển Đông định hướng và định vị.

Năm đưa vào hoạt động: 1977.


1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:


- Hình dạng                  : Tháp đèn hình trụ, công trình hình khối hộp.


- Màu sắc                     : Tháp đèn màu xám, công trình màu vàng.


- Kích thước cơ bản     :
                        - Chiều cao toàn bộ                  : 155,5m (tính đến "số 0 hải đồ")
                        - Chiều cao tâm sáng    : 154,0m (tính đến "số 0 hải đồ")
                        - Chiều cao công trình   :   18,5m (tính đến nền móng công trình)
                        - Chiều rộng trung bình :     3,5m (đối với tháp đèn)


- Tầm nhìn địa lý           : 31 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.


2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:


- ánh sáng trắng, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 15 giây -  Ch.Tr.Nh(2+1).15s


- Phạm vi chiếu sáng     : 360o

 

- Tầm hiệu lực ánh sáng            : 21 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t=0,8.