Thông báo hàng hải
Hệ thống đèn biển
Đèn biển Cửa Tùng

Vị trí: Nằm tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.1. Vị trí: Nằm tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.


2. Tọa độ địa lý:


Hệ VN-2000

Hệ Hải đồ

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ(E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ(E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ(E)

17°01'14.9"

107°06'28.3"

17°01'11.3"

107°06'17.5"

17°01'11.2"

107°06'34.9"


3. Tác dụng: Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Cửa Tùng - Quảng Trị định hướng và xác định vị trí.


4. Đặc tính nhận biết:


a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

 

- Hình dạng: Hình trụ tròn


- Màu sắc: Khoang trắng đen


- Chiều cao toàn bộ: 45,0m tính đến mực nước số "0" hải đồ 


- Chiều cao công trình: 27,3m tính đến mặt đất tự nhiên


- Chiều rộng trung bình: 3,0m


- Tầm nhìn địa lý: 16,0 hải lý với chiều cao của mắt người quan sát bằng 5m


b. Đặc tính nhận biết ban đêm:


- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 20 giây


- Phạm vi chiếu sáng: 360°


- Chiều cao tâm sáng: 44,0m tính đến mực nước số "0" hải đồ


- Tầm hiệu lực ánh sáng: 12,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74