thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Tin tức

Đại hội lần thứ IX Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam


 

Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao những thành tích

của Công đoàn Ngành GTVT Việt Nam khóa VIII


Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua (2008 - 2013) tuy bị tác động và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động trên mọi lĩnh vực công tác, thực hiện tốt các chương trình công tác hàng năm. Trong đó, Công đoàn GTVT Việt Nam đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở thông qua tố chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, chất lượng ngày càng thực chất. Phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, công trình trọng điểm. Tích cực tham gia sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trong ngành GTVT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Duy trì thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái trong CNVCLĐ; Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, giúp cho người lao động hiểu rõ được những khó khăn, thách thức của ngành, của đơn vị để chủ động khắc phục, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm. Chủ động phối hợp có hiệu quả với cơ quan quản lý tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần khắc phục những khó khăn thách thức, nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống của CNVCLĐ, quan tâm công tác khen thưởng CNVCLĐ lao động trực tiếp có nhiều thành tích tham gia đóng góp xây dựng đơn vị, ngành. Công tác tổ chức cán bộ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp xây dựng CĐCS vững mạnh đã có nhiều tiến bộ: công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập mới các tổ, chức công đoàn đã vượt chỉ tiêu cam kết từ đầu nhiệm kỳ. Công tác đánh giá xếp loại cán bộ công đoàn, xếp loại CĐCS vững mạnh hàng năm đã đi vào nền nếp, chặt chẽ, thực chất hơn, số các công đoàn cơ sở vững mạnh trong các loại hình doanh nghiệp vượt chỉ tiêu đã đề ra. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ công đoàn vi vậy đã động viên đông đảo đội ngũ cán bộ công đoàn tích cực chủ động trong công tác phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.


Với những kết quả nổi bật trên, trong nhiệm kỳ qua, 15 công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở, 17 cán bộ chuyên trách công đoàn được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; 39 tập thể và cán bộ công đoàn chuyên trách được tặng Bằng khen của Chính phủ; 121 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 477 đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn GTYT Việt Nam; hơn 9 nghìn tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam, được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đánh giá là một trong những công đoàn ngành trung ương hoạt động có hiệu quả trong cả nhiệm kỳ.


Bước vào thời kỳ mới, hoạt động của hệ thống công đoàn trong ngành GTVT nhiệm kỳ 2013 - 2018 sẽ tập trung thực hiện mục tiêu vì việc làm, đời sống, dân chủ và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt, góp phần tỉch cực thực hiện thẳng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành và đất nước. Trong đó phấn đấu 85% trở lên công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khu vực nhà nước, 70% trở ỉên công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh, kết nạp ít nhất 10.000 đoàn viên công đoàn; trong đó khu vực hành chính sự nghiệp 98% CNVC là đoàn viên công đoàn, khu vực các doanh nghiệp 85% CNVCLĐ là đoàn viên công đoàn, 100% cán bộ công đoàn cơ sở trở lên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn.


Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Ngành GTVT Việt Nam khóa VIII đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những khuyêt điểm hạn chế cần khắc phục trọng nhiệm kỳ tới. Bộ trưởng yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn khóa IX cần tập trung tuyên truyền, giáo dục đoàn viên đoàn kết thực hiện tốt mục tiêu đột phá về phát triển hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng các công trình giao thông và đổi mới tái cơ cấu các doanh nghiệp GTVT. Bên cạnh đó Công đoàn cũng cần quan tâm, chăm lo đến đời sống, gia đình người lao động, động viên cán bộ, người lao động noi gương các thế hệ trước đoàn kết nỗ lực vì mục tiêu chung của Ngành GTVT.


Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch Hoàng Ngọc Thanh đề nghị Công đoàn GTVT cần quan tâm tốt hơn tới chức năng là đại diện cho người lao động, tăng cường kiểm tra, thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động, chỉ đạo thực hiện tốt việc ký kết các thỏa ước lao động. Công đoàn GTVT Việt Nam cũng cần phát huy vai trò trong xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh trong tình hình hình mới, đồng thời nghiên cứu các giải pháp thực hiện các phong trào thi đua các công trình tập thể nâng cao năng suất lao động.


Cuối phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa IX và các đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam.


Nguồn tin: www.mt.gov.vn

 

 


 
 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website