thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Tin tức

Bộ GTVT kiểm tra tình hình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải.


Tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, đoàn đã làm việc với Tổng công ty và các đơn vị thành viên là Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ, Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Công ty Cơ khí hàng hải Miền Bắc, Công ty Thiết bị báo hiệu hàng hải Miền Bắc và Công ty Hoa tiêu khu vực II. Đoàn đánh giá hệ thống đèn biển và báo hiệu hàng hải trên các tuyến luồng của Tổng công ty đã được quản lý, bảo dưỡng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu thuyền hoạt động trên các vùng nước hàng hải và luồng hàng hải, nâng cao hiệu quả khai thác luồng. Việc phối hợp giữa các đơn vị trong việc quản lý, bảo dưỡng và khai thác báo hiệu được thực hiện tốt. Tuy nhiên Tổng công ty cần xây dựng kế hoạch bổ sung báo hiệu tại các khu vực có chướng ngại vật ngầm nguy hiểm, lắp đặt thiết bị báo hiệu vô tuyến tại những khu vực cần thiết để nâng cao an toàn và hiệu quả hàng hải.

Đoàn kiểm tra Bộ GTVT làm việc với

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Đoàn tiến hành kiểm tra báo hiệu trên tuyến luồng hàng hải


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website