thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Quyết định về việc luân chuyển bổ nhiệm ông Phạm Quốc Súy giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc
Liên kết website