thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Quyết định về việc giao nhiệm vụ bà Nguyễn Thị Kim Oanh kiêm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Hoa tiêu II
Liên kết website