thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Văn phòng Tổng công ty

Tình hình sắp sếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2019 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc (phụ lục 2)
Liên kết website