thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Văn phòng Tổng công ty

Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
Liên kết website