thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải VI

Báo cáo tình hình thực hiện đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu VI
Liên kết website