thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải VI

Báo cáo Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải VI
Liên kết website