thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải IV

Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực IV
Liên kết website