thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải IV

Báo cáo tình hình sắp sếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu IV
Liên kết website