thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải II

Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực II
Liên kết website