thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Văn phòng Tổng công ty

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đề án cơ cấu lại Tổng công ty BĐATHH miền Bắc giai đoạn 2017 - 2018
Liên kết website