thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải III

Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2015 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực III
Liên kết website