thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải II

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 2
Liên kết website