thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải II

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực II
Liên kết website