thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc

Báo cáo kết quả họa động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019 của Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc
Liên kết website