thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải VI

Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực VI
Liên kết website