thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải IV

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 03 năm gần nhất của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu IV
Liên kết website