thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải III

Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III
Liên kết website