thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải III

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III
Liên kết website