thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải II

Báo cáo đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực II
Liên kết website