thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải VI

Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
Liên kết website