thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải II

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu II
Liên kết website