thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn trên phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế


HUE-04-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thừa Thiên - Huế

: Thuận An

: Phao số 4

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°34'25.3"

107°37'10.6"

16°34'21.6"

107°37'17.2"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc khắc phục sự cố thiết bị đèn trên phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn báo hiệu ban đêm của phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

        Thông báo hàng hải số: 44(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 19/02/2020 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ



Liên kết website