thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc hoạt động khảo sát môi trường tại Lô 115-116 Thềm lục địa Việt Nam


HUE - 05 - 2020

 

Vùng biển

: Thềm lục địa Việt Nam

          Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số EVN.O.86/NTTV.LD.2020 ngày 26/02/2020 của VPĐH ENI Việt Nam B.V tại Thành phố Hồ Chí Minh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc hoạt động khảo sát môi trường tại Lô 115-116, thềm lục địa Việt Nam của tàu khảo sát M/V DAU KHI 105 như sau:

  1. Khu vực khảo sát môi trường

        Trong phạm vi khu vực khảo sát được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN - 2000

Hệ WGS - 84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B

16°59'00.9"

108°29'53.4"

16°58'57.2"

108°30'00.0"

C

17°00'06.8"

108°31'14.3"

17°00'03.1"

108°31'20.9"

D

16°31'11.3"

108°58'42.4"

16°31'07.6"

108°58'49.0"

F

16°15'35.6"

108°42'23.6"

16°15'31.9"

108°42'30.2"

G

16°30'03.7"

108°29'53.4"

16°30'00.0"

108°30'00.0"

 
  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát:

- Tên tàu         : M/V DAU KHI 105

        - Loại tàu        : Tàu khảo sát

        - Quốc tịch/cờ : Việt Nam

        - Kích thước    : 39m x 35m x 9.5m

        - Hô hiệu         : 3VZX

        - Màu              : Xanh, trắng

        3. Thời gian khảo sát: Từ ngày 28/02/2020 đến ngày 15/3/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện hành hải khi đi qua khu vực nói trên cần tăng cường cảnh giới và tránh xa tàu khảo sát M/V DAU KHI 105 tối thiểu 02 hải lý.

            Ghi chú:  Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website