thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc điều chỉnh hướng tuyến luồng, vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2, và thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế


HUE - 18 - 2021

Vùng biển          : Thừa Thiên Huế

Tên luồng          : Thuận An

Tên báo hiệu      :  Phao số 0, 1, 2

Tọa độ địa lý      :

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 0

16°35'30.4"

107°37'00.5"

16°35'26.7"

107°37'07.1"

Phao số 1

16°35'00.4"

107°37'02.5"

16°34'56.8"

107°37'09.1"

Phao số 2

16°35'00.8"

107°37'05.8"

16°34'57.1"

107°37'12.4"

 

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế phục vụ nghiệm thu công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020 do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 10/06/2021; Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc điều chỉnh hướng tuyến luồng, vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2, và thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế như sau:

1. Điều chỉnh hướng tuyến luồng:

- Tuyến luồng hàng hải Thuận An đoạn từ phao số 0 đến phao số 4A điều chỉnh hướng tuyến như sau:

STT

Đoạn luồng

Hướng tuyến

điều chỉnh

1

Từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

170°37'-350°37'

2

Từ cặp phao số 1, 2 đến phao số 4A

164°44'-344°44'

 

- Hướng tuyến luồng từ phao số 4A vào cảng Thuận An không thay đổi.

2. Điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 0, 1, 2:

       Các phao báo hiệu số 0, 1, 2 được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 0

16°35'29.4"

107°36'55.9"

16°35'25.7"

107°37'02.5"

Phao số 1

16°34'59.2"

107°36'58.9"

16°34'55.6"

107°37'05.5"

Phao số 2

16°35'00.1"

107°37'02.9"

16°34'56.4"

107°37'09.5"

 

       Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

3. Độ sâu:

       - Đoạn luồng từ phao số 0 đến thượng lưu phao số 4 khoảng 100m: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0 hải đồ” đạt 45 m (bốn mét rưỡi).

       - Đoạn luồng từ thượng lưu phao số 4 khoảng 100m đến cảng Thuận An và vùng quay tàu tham khảo Thông báo hàng hải số 124/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏLiên kết website