thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về thông số kỹ thuật luồng nhánh, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế


HUE - 22 - 2021

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Luồng nhánh vào Bến số 3 cảng Chân Mây

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2306/ĐĐN-HHH ngày 23/6/2021 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng nhánh, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

       1. Luồng nhánh vào Bến số 3 cảng Chân Mây

       1.1. Chiều dài và hướng tuyến luồng

       Luồng nhánh tính từ điểm tiếp giáp với luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế đến vùng quay tàu trước Bến số 3 cảng Chân Mây có chiều dài khoảng 646m, hướng tuyến luồng 122°49' - 302°49';

       1.2. Độ sâu

       Trong phạm vi đáy luồng có bề rộng thay đổi từ 340,7m đến 108m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 10,0m (mười mét không).

       2. Vùng quay tàu

       Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 320m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°19'39.3"

108°00'52.3"

16°19'35.6"

108°00'58.8"

 

       Độ sâu đạt: 10,0m (mười mét không).

       3. Vùng đậu tàu trước Bến số 3

       Trong phạm vi vùng đậu tàu trước Bến số 3 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

16°19'44.5"

108°00'55.9"

16°19'40.9"

108°01'02.5"

KN2

16°19'35.7"

108°00'55.8"

16°19'32.1"

108°01'02.4"

M1

16°19'44.5"

108°00'58.9"

16°19'40.8"

108°01'05.5"

M2

16°19'35.7"

108°00'58.9"

16°19'32.0"

108°01'05.5"

Độ sâu đạt: 10,0m (mười mét không).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

 

Bản dấu đỏLiên kết website