thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế


HUE - 15 - 2021

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Chân Mây

    Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 14/5/2021;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

1. Luồng tàu:

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -12,0m (âm mười hai mét).

2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 235m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 16°20'00,3"

 108°00'46,3"

 16°19'56,6"

 108°00'52,9"

 

Độ sâu đạt: -11,2 (âm mười một mét hai).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,9m, dài khoảng 140m, tại khu vực biên phía Đông Nam vùng quay tàu, đối diện với Cảng Chân Mây. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 40m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên./.

          Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14S0020;

Bản dấu đỏLiên kết website