thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Thừa Thiên Huế

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế


HUE - 23 - 2022

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Chân Mây

    Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế được đo đạc và hoàn thành ngày 10/11/2022;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Luồng tàu:

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 12.0m (mười hai mét).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 11.6m đến 11.9m, nằm về phía biên phải luồng, từ hạ lưu phao số 5 khoảng 345m về đến thượng lưu phao số 5 khoảng 205m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 35m.  

2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 235m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 16°20'00.3"

 108°00'46.3"

 16°19'56.6"

 108°00'52.9"

 

Độ sâu đạt: 11.2 (mười một mét hai).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 10.8m đến 11.1m, dài khoảng 55m, tại khu vực biên phía Đông Nam của vùng quay tàu, đối diện với Bến số 1 Cảng Chân Mây. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 40m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14S0020;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website