thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về thông số kỹ thuật khu nước, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế


HUE - 23 - 2021

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 282/ĐĐN-CM ngày 25/6/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu nước, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ" như sau:

       1. Khu nước kết nối Bến số 2 cảng Chân Mây với luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế

       Trong phạm vi khu nước kết nối được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN4

16°19'52.7"

108°00'36.7"

16°19'49.0"

108°00'43.3"

KN2

16°19'44.6"

108°00'45.0"

16°19'40.9"

108°00'51.6"

KN1

16°19'44.5"

108°00'53.9"

16°19'40.9"

108°01'00.4"

ĐT1

16°19'44.5"

108°00'55.5"

16°19'40.9"

108°01'02.1"

ĐT2

16°19'52.6"

108°00'55.6"

16°19'48.9"

108°01'02.2"

KN5

16°19'52.7"

108°00'42.3"

16°19'49.0"

108°00'48.9"

       Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

         2. Vùng quay tàu

       Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 340m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°19'50.1"

108°00'48.4"

16°19'46.4"

108°00'55.0"

 

       Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

       3. Vùng đậu tàu trước Bến số 2

       Trong phạm vi vùng đậu tàu trước Bến số 2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

ĐT1

16°19'44.5"

108°00'55.5"

16°19'40.9"

108°01'02.1"

ĐT2

16°19'52.6"

108°00'55.6"

16°19'48.9"

108°01'02.2"

ĐT3

16°19'53.0"

108°00'55.6"

16°19'49.3"

108°01'02.2"

ĐT4

16°19'53.0"

108°00'59.0"

16°19'49.3"

108°01'05.5"

ĐT5

16°19'51.8"

108°00'58.9"

16°19'48.2"

108°01'05.5"

TB1

16°19'44.5"

108°00'58.9"

16°19'40.8"

108°01'05.5"

Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

       Các phương tiện thủy ra vào khu nước kết nối Bến số 2 cảng Chân Mây lưu ý phao báo hiệu N nằm gần biên phải trong phạm vi khu nước chuyển tiếp từ luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế vào khu nước kết nối với Bến số 2 cảng Chân Mây, cách điểm KN4 của khu nước khoảng 30m về phía Đông.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

 

Bản dấu đỏLiên kết website