thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Thừa Thiên Huế

Về thông số kỹ thuật của đoạn luồng từ phao số 0 đến hạ lưu phao 4A, phục hồi hoạt động phao số 2 và điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2 luồng hàng hải Thuận An


HUE-04-2023

 

Vùng biển

: Thừa Thiên Huế

Tên luồng

: Thuận An

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2 luồng hàng hải Thuận An;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của đoạn luồng từ phao số 0 đến hạ lưu phao 4A, phục hồi hoạt động phao số 2 và điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2 luồng hàng hải Thuận An như sau:

1. Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ phao số 0 đến hạ lưu phao 4A:

a. Hướng tuyến

- Đoạn luồng từ phao số 0 đến hạ lưu phao 4A khoảng 60m được điều chỉnh với các điểm đặc trưng tim tuyến luồng có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Ghi chú

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

T1

16°35'26.5"

107°36'46.2"

16°35'22.8"

107°36'52.8"

Điểm đầu luồng

T2

16°34'59.0"

107°36'59.0"

16°34'55.3"

107°37'05.6"

Tim luồng mới

T3

16°34'41.3"

107°37'06.0"

16°34'37.7"

107°37'12.6"

Điểm tim luồng hiện hữu

 

- Hướng tuyến:

TT

Đoạn luồng

Hướng tuyến

1

Từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

155°36' - 335°36'

2

Từ cặp phao số 1, 2 đến hạ lưu phao 4A

158°49' - 338°49'

 

 

 

 

 

- Hướng tuyến luồng từ hạ lưu phao số 4A khoảng 60m đến cảng Thuận An không thay đổi.

b. Độ sâu

- Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt: 3.0m (ba mét không).

(Độ sâu đoạn luồng từ hạ lưu phao số 4A khoảng 60m đến cảng Thuận An tham chiếu thông báo hàng hải số 38/2023/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/02/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc).

2. Phục hồi hoạt động phao số 2 và điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2:

- Phao số 2 được phục hồi hoạt động theo đúng các thông số kỹ thuật đã được thông báo hàng hải. Thông báo hàng hải số 55(T)/2023/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 09/3/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

- Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2 luồng hàng hải Thuận An về vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 0

16°35'26.5"

107°36'46.2"

16°35'22.8"

107°36'52.8"

Phao số 1

16°34'58.3"

107°36'57.2"

16°34'54.6"

107°37'03.8"

Phao số 2

16°34'59.7"

107°37'01.0"

16°34'56.0"

107°37'07.6"

 

(Các đặc tính của báo hiệu hàng hải không thay đổi).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website