thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Thừa Thiên Huế

Về phương tiện thi công xây dựng cầu vượt qua cửa Thuận An


HUE-06-2023

 

 

Vùng biển:

Tên luồng:

Thừa Thiên Huế

Thuận An

 

      Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 147/QLDAGT ngày 10/3/2023 của  Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế; văn bản số 277/CVHHTTH-PCHH ngày 10/3/2023 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình cầu qua cửa Thuận An.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về phương tiện thi công xây dựng cầu vượt qua cửa Thuận An như sau:

TT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Thời gian thi công

1

Phúc Thịnh 8888

NA-2666

Tàu kéo

Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 01/4/2023

 

      Phạm vi khu vực thi công và hệ thống báo hiệu khu vực thi công theo thông báo hàng hải số 104(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/5/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

      Các phương tiện thuỷ chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công cầu qua cửa Thuận An tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường.

Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

Bản dấu đỏLiên kết website