thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét vùng đậu tàu, vũng quay tàu và luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 03 – Cảng Chân Mây


HUE-18-2020

 

Vùng biển

: Thừa Thiên – Huế

Tên luồng

: Chân Mây

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 016/ĐĐN-HHH của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 667/CVHHTTH-PC ngày 13/5/2020 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét vùng đậu tàu, vũng quay tàu và luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 03 – Cảng Chân Mây như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét
  • Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1-BS2

 16°19'44.5"

 108°00'53.9"

16°19'40.9"

108°01'00.4"

KN2-BS2

 16°19'44.6"

 108°00'45.0"

16°19'40.9"

108°00'51.6"

KN4-BS2

 16°19'52.7"

 108°00'36.7"

16°19'49.0"

108°00'43.3"

A6

 16°19'52.8"

 108°00'25.2"

16°19'49.2"

108°00'31.8"

A7

16°19'39.2"

108°00'46.8"

16°19'35.6"

108°00'53.4"

KN5-PN1

16°19'34.0"

108°00'50.2"

16°19'30.4"

108°00'56.8"

         - Phạm vi thi công vũng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 160m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O3

16°19'39.3"

108°00'52.3"

16°19'35.6"

108°00'58.8"

         - Khu vực hố chứa tạm được giới hạn các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H1

16°19'35.7"

108°00'58.9"

16°19'32.0"

108°01'05.5"

H2

16°19'35.8"

108°00'52.1"

16°19'32.1"

108°00'58.7"

H3

16°19'27.6"

108°00'52.1"

16°19'23.9"

108°00'58.7"

H4

16°19'27.6"

108°00'58.8"

16°19'23.9"

108°01'05.4"

         2. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Số đăng ký

Chủng loại

1

SG-8088

Ponton

2

SG-8424

Sà lan

3

LA-07442

Tàu kéo

 3. Thời gian thi công: Từ ngày 03/6/2020 đến ngày 30/9/2020

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website