thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020


HUE-23-2020

       Vùng biển                :  Thừa Thiên Huế

       Tên luồng                :  Thuận An

Căn cứ văn bản số 884/CVHHTTH-PC ngày 09/7/2020 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020 như sau:

1. Khu vực thi công: Luồng hàng hải Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 10/7/2020 đến hết ngày 30/9/2020.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

HB-02

HP-OTH-000010-2

Tàu nạo vét

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website