thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về khu vực thi công công trình nạo vét vùng quay tàu, luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 03 – Cảng Chân Mây


HUE-23-2019

 

Vùng biển

: Thừa Thiên – Huế

Tên luồng

: Chân Mây

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2711/ĐĐN-HHH ngày 27/11/2019 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế; Các văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 309/CVHHTTH-PC ngày 19/03/2019 và số 542/CVHHTTH-PC ngày 07/5/2019 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét vùng quay tàu, luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 03 – Cảng Chân Mây như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét
  • Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

M1

 16°19'44.5"

 108°00'58.9"

16°19'40.8"

108°01'05.5"

M2

 16°19'35.7"

 108°00'58.9"

16°19'32.0"

108°01'05.5"

KN1

 16°19'44.5"

 108°00'53.9"

16°19'40.9"

108°01'00.4"

KN2

 16°19'44.6"

 108°00'45.0"

16°19'40.9"

108°00'51.6"

A6

16°19'52.8"

108°00'25.2"

16°19'49.2"

108°00'31.8"

A7

16°19'39.2"

108°00'46.8"

16°19'35.6"

108°00'53.4"

A8

16°19'37.6"

108°00'46.8"

16°19'33.9"

108°00'53.4"

A9

16°19'35.7"

108°00'48.2"

16°19'32.0"

108°00'54.8"

KN5

16°19'34.0"

108°00'50.2"

16°19'30.4"

108°00'56.8"

T4

16°19'52.7"

108°00'29.0"

16°19'49.1"

108°00'35.6"

T5

16°19'41.3"

108°00'47.3"

16°19'37.6"

108°00'53.9"

KN1-BS2

16°19'44.5"

108°00'53.9"

16°19'40.9"

108°01'00.4"

KN2-BS2

16°19'44.6"

108°00'45.0"

16°19'40.9"

108°00'51.6"

KN4-BS2

16°19'52.7"

108°00'36.7"

16°19'49.0"

108°00'43.3"

         - Khu vực hố chứa tạm được giới hạn các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H1

16°19'35.7"

108°00'58.9"

16°19'32.0"

108°01'05.5"

H2

16°19'35.8"

108°00'52.1"

16°19'32.1"

108°00'58.7"

H3

16°19'27.6"

108°00'52.1"

16°19'23.9"

108°00'58.7"

H4

16°19'27.6"

108°00'58.8"

16°19'23.9"

108°01'05.4"

         2. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Số đăng ký

Chủng loại

1

LA-06617

Tàu hút

2

SG 8606

Tàu hút

3

LA-04408

Tàu kéo

4

LA-07442

Tàu kéo


 3. Thời gian thi công: Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 30/12/2019

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website