thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về khu vực thi công công trình nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc Dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây


HUE-21-2020

 

Vùng biển

: Thừa Thiên - Huế

Tên luồng

: Chân Mây

               Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 208/ĐDN-CM ngày 19/6/2020 của Công ty Cổ phần cảng Chân Mây; Văn bản số 411/CVHHTTH-PC ngày 30/3/2020 về việc chấp thuận cho phương tiện tiến hành nạo vét khu nước thuộc Dự án bến số 2 - Cảng Chân Mây; Văn bản số 450/CVHHTTH-PC ngày 03/4/2020 về việc chấp thuận gia hạn cho phương tiện thi công nạo vét khu nước thuộc Dự án bến số 2 - Cảng Chân Mây của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc Dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây như sau:

         1. Khu vực thi công

         Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

N1

16°19'53.0"

108°00'59.2"

16°19'49.3"

108°01'05.7"

ĐT4

16°19'53.0"

108°00'59.0"

16°19'49.3"

108°01'05.5"

ĐT3

16°19'53.0"

108°00'55.6"

16°19'49.3"

108°01'02.2"

ĐT2

16°19'52.6"

108°00'55.6"

16°19'48.9"

108°01'02.2"

KN5

16°19'52.7"

108°00'42.3"

16°19'49.0"

108°00'48.9"

KN4

16°19'52.7"

108°00'36.7"

16°19'49.0"

108°00'43.3"

KN2

16°19'44.6"

108°00'45.0"

16°19'40.9"

108°00'51.6"

KN1

16°19'44.5"

108°00'53.9"

16°19'40.9"

108°01'00.4"

ĐT1

16°19'44.5"

108°00'55.5"

16°19'40.9"

108°01'02.1"

TB1

16°19'44.5"

108°00'58.9"

16°19'40.8"

108°01'05.5"

N2

16°19'44.5"

108°00'59.1"

16°19'40.8"

108°01'05.7"

2. Các phương tiện tham gia thi công:

STT

Số đăng ký

Chủng loại

1

LA-06514

Tàu kéo

2

LA-07486

Tàu hút

3

LA-07526

Tàu hút

4

SG-3864

Tàu kéo

 

         3. Thời gian thi công: từ ngày 25/6/2020 đến ngày 31/7/2020

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website