thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về hoạt động thi công khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế cầu qua cửa Thuận An thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế


HUE-30-2021

 

Vùng biển

: Thừa Thiên Huế

Tên luồng

: Thuận An

         Căn cứ văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công khoan địa chất số 1402/CVHHTTH-PC ngày 24/9/2021 của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo hoạt động thi công khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế cầu qua cửa Thuận An thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Khu vực thi công khoan khảo sát địa chất:

          Vị trí xây dựng cầu qua cửa Thuận An (khu vực vùng nước cửa Thuận An từ phao 4 đến phao 6 luồng hàng hải Thuận An)

2. Thời gian thi công: 24/24h trong ngày, từ ngày 28/9/2021

3. Phương tiện tham gia thi công:

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Quang Thọ 15

Đna-0684

Tàu kéo đẩy

 

                                                                     HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Thuận An lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ

 Liên kết website