thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc thiết lập báo hiệu hàng hải luồng nhánh vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa


THA-02-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

: Thanh Hóa

: Luồng nhánh vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn

: Phao PT1, PT2, PT3, PT4

 

 

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 27-02/CNLS-CV ngày 27/02/2021 của Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập báo hiệu hàng hải luồng nhánh vào Bến cảng tổng hợp Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các đặc tính như sau:

    1. Phao báo hiệu PT1:

    - Vị trí: Đặt tại phía phải luồng;

    - Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°18'58,0"

105°48'47,3"

19°18'54,4"

105°48'54,1"

 

       - Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

       a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

       - Hình dạng: Hình tháp lưới;

       - Màu sắc: Màu xanh lục;

       - Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

       - Số hiệu: Chữ "PT1" màu trắng;

       - Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;

       - Tầm hiệu lực ban ngày: 1,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

       b. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

       - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

       - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

       - Chiều cao tâm sáng: 3,8m tính đến mặt nước;

       - Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

    2. Các phao báo hiệu PT2, PT3:

    - Vị trí: Đặt tại phía trái luồng;

    - Tọa độ địa lý:

STT

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

Phao PT2

19°19'03,1"

105°48'44,2"

19°18'59,5"

105°48'50,9"

2

Phao PT3

19°19'10,2"

105°48'43,1"

19°19'06,7"

105°48'49,8"

 

       - Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Đông, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu;

       a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

       - Hình dạng: Hình tháp lưới;

       - Màu sắc: Màu đen với một dải màu vàng nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

       - Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nối tiếp nhau;

       - Số hiệu: Các chữ "PT2", "PT3" màu đỏ trên nền vàng;

       - Chiều cao toàn bộ: 3,7m tính đến mặt nước;

       - Tầm hiệu lực ban ngày: 1,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

       b. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

       - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm 3 chu kỳ 10,0 giây;

       - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

       - Chiều cao tâm sáng: 2,8m tính đến mặt nước;

       - Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

         3. Phao báo hiệu PT4:

       - Vị trí: Đặt tại phía phải luồng;

       - Tọa độ địa lý:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°19'07,2"

105°48'47,8"

19°19'03,6"

105°48'54,5"

 

       - Tác dụng: Báo hiệu chuyên dùng;

       a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

       - Hình dạng: Hình tháp lưới;

       - Màu sắc: Màu vàng;

       - Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;

       - Số hiệu: Chữ "PT4" màu đỏ;

       - Chiều cao toàn bộ: 3,7m tính đến mặt nước;

       - Tầm hiệu lực ban ngày: 1,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

       b. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

       - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp đơn chu kỳ 20,0 giây;

       - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

       - Chiều cao tâm sáng: 2,8m tính đến mặt nước;

       - Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

                + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website