thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động Phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA-16-2023

 

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thanh Hóa

: Lệ Môn

: Phao báo hiệu số 1

:

     

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°46'55.9"

105°57'13.3"

19°46'52.3"

105°57'20.1"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố Phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 13/9/2023.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012, VN40013, V14N0013;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http:// vms-north.vn.           

 


Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website