thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động 05 phao báo hiệu NĐ1, NĐ2, NĐ3, NĐ4, NĐ6 luồng vào cảng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1


THA-25-2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Thanh Hóa

: Luồng vào cảng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

: Phao NĐ1, NĐ2, NĐ3, NĐ4, NĐ6

 

 

STT

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

Phao NĐ1

19°18'39.0"

105°48'52.4"

19°18'35.5"

105°48'59.1"

2

Phao NĐ2

19°18'36.4"

105°48'50.6"

19°18'32.8"

105°48'57.3"

3

Phao NĐ3

19°18'44.1"

105°48'43.4"

19°18'40.6"

105°48'50.2"

4

Phao NĐ4

19°18'40.4"

105°48'42.1"

19°18'36.9"

105°48'48.8"

5

Phao NĐ6

19°18'42.5"

105°48'34.8"

19°18'38.9"

105°48'41.5"

 

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số NS2PC-VMSN-19-0002 ngày 30/9/2019 của Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: 05 phao báo hiệu NĐ1, NĐ2, NĐ3, NĐ4, NĐ6 luồng vào cảng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/9/2019.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

                + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website